กำหนดการโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศานาในทัณฑสถาน

           โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศานาในทัณฑสถาน คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กำหนดการ
2.แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

 
 
 
 
 
Share